SUSTA:n tarina

YRITYSVASTUUN YTIMESSÄ

Mikä Susta?

Olen toistakymmentä vuotta toiminut yritysvastuu-kysymysten parissa. Lisäksi olen nähnyt asiantuntijana, konsulttina ja auditoijana hyvin paljon erilaisia yrityksiä, jotka ovat vastuullisuuskysymysten kanssa hyvin eri vaiheissa. Muutamia esimerkkejä projekteistani:

  • Ympäristöasioista vastaava, Tampereen raitiotiehanke (KAS-vaihe), Allianssi
  • Sosiaalisten vaikutusten arvioinnit ja sidosryhmäyhteistyö useissa eri projekteissa
  • Johtamisjärjestelmien auditoinnit/arvioinnit (ISO 9001, 14001, 45001, 26000)
  • Toimitusketjun vastuullisuuden hallinta, koulutukset ja auditointien koordinointi
  • Toimittaja-arvioinnit perustuen yrityksen eettisiin toimintaperiaatteisiin (CoC)

Toisilla yrityksillä on olemassa selkeä suunta ja tavoitteet, joita kohti mietitään oikeita toimenpiteitä, toiset miettivät ensimmäisiä askeleita yrityksensä vastuullisuuden kehittämiseksi ja selkeyttämiseksi. Monet ovat kysyneet: mitä vastuullisuus oikeastaan tarkoittaa? Itse ajattelen että parhaimmillaan vastuullisuus edustaa yrityksen arvoja ja oikeudenmukaisia tavoitteita, joita koko organisaatio tukee toiminnallaan. Vastuullisuus ei ole erillinen osa liiketoimintaa, eikä se ennenkaikkea ole mitään rakettitiedettä, vaan yrityksen näkemys siitä miten he toimivat oikein.

Vuosien harkinnan jälkeen uskalsin loppusyksystä 2019 ottaa askeleen yrittäjyyteen, päätyen pääosin tekemään samoja vastuullisuusasiantuntijan töitä kuin aikaisemmin. Omassa yrityksessä voin keskittyä sellaisiin projekteihin, mistä minulla on parasta osaamista ja samalla kehittää itseäni koulutuksissa ja erilaisissa tapahtumissa verkostoitumalla.

Keväällä 2020 aloin vihdoin kehittämään työkalua tai palvelua yritysvastuuasiantuntijoiden etsimisen helpottamiseksi. Tarve työkaluun oli ilmennyt useissa keskusteluissa, kun asiakasyritykset etsivät hyviä ja luotettavia yritysvastuuasiantuntijoita, mutta niiden löytäminen oli usein vaikeaa. Lisäksi vastuullisuusasioiden noustessa yhä tärkeämmäksi yritysten liiketoiminnan kannalta, erilaisia yritysvastuu-konsultteja alkoi olla yhä enemmän. Toiveeni on, että yritykset pystyvät mahdollisimman matalalla kynnyksellä ottamaan yhteyttä vastuullisuuden huippuasiantuntijoihin, joita Suomesta löytyy paljon. Syntyi SustaPro -palvelu, mikä kerää eri yritysvastuun avainsanojen ympärille Suomen johtavia yritysvastuuasiantuntijoita.

Susta Oy tarjoaa yritysvastuun asiantuntijapalveluita sekä vastaa SustaPro -palvelusta. Ole yhteydessä jos haluat keskustella lisää näistä palveluista tai vastuullisuudesta ylipäätään.